نشان شیرازه

فراخوان سومین دوسالانه ی هنر طراحی کتاب 7 9 3 1

نشان شیرازه، «سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب» توسط مؤسسه ی خانه کتاب ومعاونت امور فرهنگی با مشارکت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی1397 برگزار میشود.

دبیرخانهی دوسالانه از ناشران، طراحان گرافیک، هنرمندان تصویرگر و سایر هنرمندان فعال در صنعت نشر و طراحی کتاب دعوت میکند با ارسال آثار منتشر شده ی خود در سالهای1395و 96 دراین رویداد شرکت کنند.


اهداف

تأکید بر اهمیت طراحی یکپارچه و خلاقانه ی پیکره ی «کتاب» به عنوان موضوعی مهم در طراحی گرافیک و صنعت نشر

تشویق هنرمندان، ناشران و دست اندرکاران صنعت نشر به ارتقای جایگاه طراحی کتاب

معرفی و ارائه الگوی مناسب برای طراحی گرافیک کتاب

تلاش برای بازشناسی و بازآفرینی میراث کتاب آرایی در فرهنگ ایران

ماهیت نشان شیرازه

نشان شیرازه جایزه ای است که هر دو سال به «شکل» (فیزیک) کتاب های منتشر شده و پدیدآورندگان هنری آن (تیم طراحی)، بر مبنای ارزش های توأم «زیبایی» و «عملکرد» اهدا می شود.

از آن جایی که طراحی یکپارچه ی کتاب، باز شدن نقش مدیر هنری و حُسن همجواری عوامل هنری کتاب، در سال‌های اخیر، در مسیر نزدیک شدن به جایگاه اصلی و مهم خود است. نشان شیرازه می تواند هر دو سال و با توجه به واقعیت های طراحی کتاب، و فضای مسلط دوره ی برگزاری، فهرست جوایز خود را به جریان حرفه ای و زیر شاخه های فعال آن تنظیم کند.

بخشهای مسابقهی دوسالانه

بخش مسابقه «پیکره ی کتاب» (کتاب برتر به عنوان پیکره ای واحد و یکپارچه)

1. برترین طراحی«کتاب تصویری»Picture Book

2. برترین طراحی«کتاب مصوّر»Illustrated Book

3. برترین طراحی«کتاب غیر تصویری»

4. برترین طراحی«کتاب علمیـ آموزشی»

5. برترین«مدیر هنری نشر»

6. برترین«ناشر حامی طراحی کتاب»

بخش مسابقه ی « اجزای کتاب»(اجزای کتاب هایی که کل کتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمی شوند.)

1. برترین طراحی گرافیک«جلد کتاب» با تصویر (تصویرسازی و عکاسی)

2. برترین طراحی گرافیک«جلد کتاب» با نوشتار (خوشنویسی و تایپوگرافی)

3. برترین طراحی گرافیک«متن»در صفحه آرایی کتاب های گروه سنی کودک و نوجوان

4. برترین طراحی گرافیک«متن» در صفحه آرایی کتاب بزرگسال

5. برترین طراحیقلم (فونت)متن

جایزهها

1. برگزیدگان بخش مسابقه ی «پیکره ی کتاب»

الف: جایزه برترین طراحی «کتاب تصویری»، برترین طراحی «کتاب مصوّر»، برترین طراحی «کتاب غیر تصویری» و برترین طراحی «کتاب علمی ـ آموزشی»عبارت است از:

«نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی40 میلیون ریالی» به هریک از پدیدآورندگان هنری در هر کتاب (مدیر هنری، طراح گرافیک جلد و متن، تصویرگر، عکاس و ...)

«دیپلم افتخار» و «خرید کتاب برگزیده از ناشر تا سقف 60 میلیون ریال»

ب: جایزه ی «برترین مدیر هنری نشر» عبارت است از:

«نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی 60 میلیون ریالی»

ج: جایزه ی «برترین ناشر حامی طراحی کتاب» عبارت است از:

«نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «خرید کتاب از ناشر تا سقف 100 میلیون ریال»

2. برگزیدگان بخش مسابقه ی «اجزای کتاب»

جلوه های این بخش به هریک از پدیدآورندگان هنری در 5 رشته ی این بخش اهدا می شود:

«دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی40 میلیون ریالی»

3. تقدیرشوندگان

«لوح تقدیر» و «جایزه ی نقدی 15 میلیون ریالی» به یک نفر در 5 رشته بخش اجزای کتاب

4. برگزیدگان بخش نظری «برترین مقاله» عبارت است از:

«دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی80 میلیون ریالی»

«لوح تقدیر» و «جایزه ی نقدی 15 میلیون ریالی» به 3 مقاله تقدیر شده.

شرایط و مقررات بخش مسابقه

1. فقط کتاب هایی مجاز به شرکت در سومین دوسالانه اند که در سال های 1395 و 96 (به استناد شناسنامه ی کتاب) با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشند.

2. فقط پدیدآورندگانی مجاز به شرکت در این رویدادند که نامشان در شناسنامه ی کتاب آمده باشد.

3. در مواردی که یکی از اجزای کتاب، به اشتراک، بین دو یا چند هنرمند انجام شده باشد، جایزه تنها به یکی از هنرمندان به انتخاب خودشان اهدا می شود. تمامی مسؤولیت های حقوقی ناشی از چنین مواردی برعهده ی شرکت کنندگان است. هنرمندان در چنین مواردی باید فرد نماینده ی جمع را در فرم ثبت نام، معرفی کنند.

4. شرکت کننده می تواند هریک از پدیدآورندگان هنری یا ناشر کتاب باشد. ضروری است ناشران و هنرمندان با هماهنگی یکدیگر در مسابقه شرکت  کنند تا احیانا ارسال کتاب های تکراری، کار دبیرخانه را دشوار و پیچیده نکند.

5. از هر هنرمند در هر رشته حداکثر 3 اثر و در مجموع 10 اثر پذیرفته خواهد شد.

6. تعداد آثار ارسالی از سوی ناشر محدودیتی ندارد، به شرط آن که ناقص بند 5 نباشد.

7. آثار دریافت شده به دبیرخانه بازپس داده نخواهد شد.

8. بازسازی و آماده سازی کتاب های ترجمه شده، در صورتی که واجد خلاقیت و اثرگذاری طراح گرافیک برروی نسخه ی زبان فارسی نباشد، از موضوع این دوسالانه خارج است. از این جهت لازم است برای داوری دقیق مصداق های مورد نظر دوسالانه، نسخه ی اصلی کتاب، به امانت، به دبیرخانه ارسال شود.

9. برای برگزاری نمایشگاه دوسالانه، در صورتی که دبیرخانه بخش هایی از طراحی گرافیک یا تصویرگری کتاب های منتخب را استفاده کند، از طراحان گرافیک و تصویرگران درخواست خواهد شد بر اساس موازین حرفه ای، صرفا برای مدت برگزاری نمایشگاه، فایل طراحی یا اصل تصویرها را در قبال دریافت رسید، به برگزارکننده امانت بدهند.

10. در بخش طراحی قلم فارسی، تنها «فونت» های دیجیتال با کاربری رایانه ای برای «متن» که در کتاب های منتشر شده استفاده شده باشند پذیرفته می شود و تایپ فیس و طراحی حروف پیشنهادی، از موضوع دوسالانه خارج است.

11. آثار منتخب و برتر بخش مسابقه سومین دوسالانه در کتاب سومین دوسالانه ی نشان شیرازه چاپ و به منتخبین، گواهی شرکت و یک نسخه کتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

12. شرکت دادن کپی در دوسالانه ممنوع است. در هر زمان و هر مرحله از برگزاری دوسالانه که که برگزارکننده مطمئن شود «اثر» مصداق کپی است، علاوه بر حذف آن اثر، تمامی آثار شرکت کننده را از رویداد خارج می کند.

13. در صورتی که احراز کپی بودن اثر پس از اهدای رتبه و جایزه باشد، برگزارکننده با انتشار خبر رسمی جایزه و رتبه ی اهدایی را پس خواهد گرفت.

14. شکایت حقوقی صاحبان آثار که اثرشان از سوی دیگری کپی شده باشد، متوجه برگزارکننده نیست و خانه ی کتاب هیچ مسؤولیتی ـ جز آن چه در بند 12و13 آمده ـ در قبال چنین مواردی ندارد.

15. تصمیم گیری در موارد گفته نشده و پیش بینی نشده با دبیر علمی و رئیس دوسالانه (مدیرعامل مؤسسه ی خانه ی کتاب) است.

بخش نظری «ارائهی مقاله»

1. برترین مقاله ی علمی و نظری با موضوع طراحی و گرافیک کتاب

2. تقدیر از پژوهشگران نظری حوزه ی طراحی کتاب و کتاب آرایی

شرایط و مقررات بخش نظری

1. محورهای بخش نظری باید همسو با اهداف دوسالانه ی هنر طراحی کتاب و بر اهمیت طراحی و خلاقانه ی تولید کتاب بر مبنای ارزش های «زیبایی» و «عملکرد» موضوع تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

2. شرکت در این بخش برای عموم محققان، پژوهشگران، ناشران، هنرمندان و طراحان گرافیک آزاد است.

3. چکیده ی مقاله باید بین 300 تا 350 کلمه به صورت تایپ شده در محیط Word باشد و در آن مسئله، پیکره و نمونه ی مطالعاتی، روش مطالعه و همچنین واژگان کلیدی مشخص شود.

4. مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله از قبیل نام و نام خانوادگی، درجه ی علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس در چكیده درج شود.

5. مقالات ارسالی نباید قبلا در مجلات یا همایش های دیگر ارائه شده باشد.

6. در صورت تأیید چکیده ی مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقاله خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ پنج آذر1397 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه ی دوسالانه ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده ی مقاله لزوما به معنای تأیید مقاله نخواهد بود.

7. آثار منتخب و برتر بخش نظری در کتاب سومین دوسالانه ی نشان شیرازه چاپ و به منتخبین، گواهی شرکت و یک نسخه کتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

8. شکایت حقوقی صاحبان مقاله که اثرشان از سوی دیگری کپی شده باشد، متوجه برگزارکننده نیست و خانه ی کتاب هیچ مسؤولیتی - جز حذف آن اثر و تمامی آثار شرکت کننده را از رویداد - در قبال چنین مواردی ندارد.

9. تصمیم گیری در موارد گفته نشده و پیش بینی نشده با دبیر علمی و رئیس دوسالانه (مدیرعامل مؤسسه ی خانه ی کتاب) است.

مهلت ارسال آثار بخش مسابقه ی طراحی و گرافیک کتاب:14 آبان1397

مهلت ارسال چکیده ی مقالات: 2 آبان 1397

مهلت ارسال اصل مقالات: 7 آذر 1397

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی نشان شیرازه و مقررات شرکت در دوسالانه به درگاه الکترونیکی زیر مراجعه شود.

shirazeaward.ir | shirazeh97@gmail.com

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر(جنوبی)، کوچه خواجه نصیرطوسی، شماره ی2، طبقه دوم

تلفن66966156 دورنگار 66966218

رئیس دوسالانه (مدیرعامل مؤسسه ی خانه ی کتاب): نیکنام حسینی پور

دبیر علمی: علی ثابت

هیأت داوری بخش طراحی گرافیک پیکره و اجزای کتاب (به ترتیب الفبا):

فرزاد ادیبی/ علی ثابت/ علی خورشیدپور/ پژمان رحیمی زاده/ مسعود سپهر/ سیامک فیلی زاده/ علی هاشمی شهرکی

  • هیأت داوری بخش نظری «مقالات» (به ترتیب الفبا): یعقوب آژند/ مسعود سپهر/ مریم کهوند

سایت فراخوان

http://shirazeaward.ir/Forms/Farakhan.aspx

logo-samandehi