فراخوان مسابقه بین المللی Wikitopia، فاز 2


مسابقه بین المللی Wikitopia به دنبال "اپ"های جدیدی است که تبدیل به بلوک های ساختمانی بنیادین Wikitopia شوند.

به گزارش گالری آنلاین، در این رویداد از اصطلاح "اپ" برای اشاره به هر نوع ایده ای استفاده می شود که بر فضای شهری یا فعالیت های مردم آن شهر از طریق فعالیت های خودجوش شهروندان (فیزیکی، دیجیتال و یا ترکیبی از آنها) تاثیر بگذارد.

این دومین فاز مسابقه است و برگزار کننده خواستار ایده هایی است که یا بر اساس ورودی های فاز یک مسابقه ساخته شده و یا با ترکیب کردن آنها بوجود آمده اند (هر کدام از 107 ورودی به نمایش گذاشته شده در وب سایت فراخوان). در مهندسی نرم افزار، بهبود تدریجی اپلیکیشن های موجود (به عنوان مثال، ورژن 1 ← ورژن 1.1)، یا توسعه اپلیکیشن های جدید با ترکیب بخش های مختلف نرم افزار موجود امری عادی است. از طریق فرمت فاز 2 مسابقه برگزار کننده به دنبال آزمودن امکان اعمال روش های این چنینی مهندسی نرم افزار بر شهرنشینی به سبک DIY است. در هنگام ارسال، دقیقا مشخص کنید که بر اساس کدام ورودی/ ورودی های فاز یک ایده خود را مطرح کرده اید.

همچنین در مسابقه فاز 2، مکان پروژه دقیق تر تعریف شده است؛ این بار، مسابقه خواستار ایده هایی با تمرکز بر Ginza Sony Park و یا مناطق مجاور آن است (برای دریافت نقشه های Ginza Sony Park لطفا درخواست خود را در سایت فراخوان ثبت کنید). بسیاری از ورودی های فاز 2 مسابقه برای استقرار در این مکان در سال 2019 و یا بعد از آن در نظر گرفته خواهند شد.

همانند فاز یک مسابقه، برگزار کننده منتظر ایده هایی از گروه هایی با دیدگاه ها و پیش زمینه های انضباطی متفاوت است. تمام افراد واجد شرایط ورود به مسابقه هستند، حتی کسانی که در فاز یک مسابقه شرکت نکرده اند.

جایزه نقدی: $ 4،600.00

مهلت ارسال آثار: 28 دسامبر 2018 (7 دی 97)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.

logo-samandehi