اخبار

1394/4/21
طرح‌های ارسالی به دومین جشنواره نورآرایی شهری تهران داوری شد
جلسه داوری طرح های ارسالی مربوط به دومین جشنواره نورآرایی شهر تهران با حضور مهندس حمیدرضا نیلی، معاون فنی و طرحهای شهری، اعضای کمیته نور و شورای سیاستگذاری جشنواره نورآرایی در سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.
logo-samandehi