امیر سقراطی از ویژگی های آثار بنی اسدی می‌گوید

روایتی تازه از چالش های انسان امروزی

" محمدعلی بنی اسدی هنرمندی چند وجهی، عمیق نگر و جامع الاطراف است که بالطبع هنرش هم چند لایه، با مفاهیمی پیچیده، رازآمیز و عمیق است." این را امیر سقراطی هنرمند، پژوهشگر حوزه هنرهای تجسمی و کیوریتور نمایشگاه آثار محمد علی بنی اسدی تحت عنوان "رنگ-رخ‌سار" درگالری ساربان میگوید.

در ادامه خواننده گفتگوی اختصاصی خبرنگار گالری آنلاین با امیر سقراطی خواهید بود:

امیر سقراطی، در رابطه با سیر تاریخی آثار محمد علی بنی اسدی توضیح داد:

32 سال از اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی محمدعلی بنی اسدی می گذرد و در یازده نمایشگاه انفرادیِ گذشته، با جدیت و تلاش، دستاوردهایی به اتمسفر نقاشی معاصر ایران اضافه کرده است. او همواره در حال پاسخ دادن به سوال های خود درباره رسانه نقاشی و ظرفیت های آن است. گسترش خلاقانۀ تصویر یکی از مهمترین مولفه های خوانش اثر هنری این هنرمند است.

از سال 64 تا کنون، در نمایشگاه های استاد بنی اسدی شاهد حضور آثار دیگری از جمله طراحی‌هایشان در کنار نقاشی بوده‌ایم. سه دهه گذشته در گالری‌هایی از جمله گلستان، افرند، الهه، هما، آریا، آبتین، ممیز، کاخ سعدآباد و ... نمایشگاه‌ نقاشی داشتند و در سال ۱۳۹۴ مراسم تقدیر و بزرگداشتشان در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

این پژوهشگر در مورد ویژگی اصلی آثار بنی اسدی گفت:

مهمترین ویژگی در نقاشی این هنرمند، هویت ایرانی آثارش است. از 1356 این مسئله برای وی به یک موضوع بسیار مهم و جدی تبدیل شده است که چگونه می توان در یک اثر هنری، حال و وضعیت یک انسان ایرانی را بیان کرد. رفتار محمدعلی بنی اسدی در چیدمان، کاراکترسازی و رنگ گذاری متاثر از فرهنگ غنی تصویری کشور در دوره های مختلف ایران از تمدن کهن تا قاجار است. همچنان که این هنرمند در خلق آثارش، پیوند عمیقی با فرهنگ ایرانی دارد، به دنبال آزمودن فضاهای نو در عرصه هنرهای تجسمی است و در طی مسیر، از توجه به جریان تاریخ هنر غرب بی بهره نبوده و درصدد کشف و خلق راه های بصری متنوع در آثارش و در نتیجه پاسخ دادن به تاریخ هنر بوده است.

در واقع، اکنون چهل سال است که استاد روی این موضوع متمرکز هستند. در دهۀ 70 نیز کارهای ایشان به صورت اسطوره‌ای و ترکیبی از انسان و حیوان بود و بعدها شاهد نزدیکی دین دو کاراکتدر انسان و حیوان در آثارشان بودیم. بعد تر هم فرم کالیگرافی در آثارشان ظاهر شد . در دوره کارهای نمایشگاه اخیر انسان‌ها و پرتره‌ها از صورت مثالی دور شده و به واقعیت نزدیک شدند.

سقراطی ضمن تاکید بر اینکه همیشه "انسان" دغدغۀ بنی اسدی بوده و آثارش رازآلود، چند لایه و پیچیده است، بیان کرد:

محمدعلی بنی اسدی هنرمندی چند وجهی، عمیق نگر و جامع الاطراف است که بالطبع هنرش هم چند لایه، با مفاهیمی پیچیده، رازآمیز و عمیق است. در دوره هایی مشخص، نقاشی هایش سویه های مختلفی از زیستن را از جنبه های ازلی، آخرالزمانی و اسطوره ای به نمایش گذاشته اند. بدیهی است که این هنرمند در مقام نویسنده و پژوهشگر، جدیت بسیاری در مطالعه و واکاوی ادبیات گذشته و معاصر ایران و جهان داشته است. روایت های بنی اسدی حاصل تعمق در دانش و ادبیات ایران و جهان و در عین حال در پیوند با مسائل زندگی روزمره است. بهره گیری از کالیگرافی و خط فارسی همچون صدایی آرام و پیوسته در زیرمتن کارهای دهه 70 خورشیدی این هنرمند، تاثیر متون مهم ادبیات را به ذهن می آورد که در لایه هایی از فرم های تجسمی بروز کرده اند.

در این نمایشگاه، شاهد پرتره‌هایی رئالیستی‌تر از همیشه خواهیم بود. این نقاشی‌ها به نوعی در ادامۀ کارهای قبلی استاد قرار دارند و فرم اصلی و همیشگی آثارشان در این نقاشی‌ها نیز حفظ شده است.

کیوریتور نمایشگاه "رنگ-رخ‌سار" با اشاره بر اینکه فضای مجموعه آثار نمایشگاه پیش رو به فضای زندگی امروزی و موقعیت اکنون نزدیک تر شده است، افزود:

در این دوره ، انسان های اثار استاد از صورت های مثالی و فضای اسطوره ای «انسان- حیوان» دور شده و بیش از گذشته اینجایی هستند. آن فضای آخرالزمانی، مرموز و سنگین به اتمسفری انتزاعی با موقعیتی اکنونی با لایه هایی از رنگ گذاری های درخشان و گیرا بدل شده است. واهه های سرد و مرموز جایشان را به ورطه های پیچیده و غریب داده اند. بررسی فردیت انسان در این آثار اما، در ادامه همان بررسی و تصویر کردن هویت ایرانی است. انسان ها نزدیکتر و با چهره ای مشخص تر به تصویر کشیده شده اند و حتی می توان با چهره ها احساس آشنایی و گاه همذات پنداری کرد. محمدعلی بنی اسدی هنرمندی است با ظرافت های فکری و حساسیت بالا نسبت به جامعه و پیرامونش که همواره در حال پاسخ دادن به موقعیت های بغرنج زمانۀ خویش است. از این رو تاکید هنرمند بر سرنوشت انسانی ایده مشترک آثارش است که انسان را در ورطه هایی پیچیده، نامشخص و مرموز از زیستن به تماشا می گذارد تا به بیننده اجازه کشف معناهای بیشتری دهد و بر رمزآمیز بودن اثرش که نمایی از زندگی است تاکید ورزد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویداد های دیگری در رابطه با این نمایشگاه همچون رونمایی کتاب مجموعه آثار استاد، برگزار خواهد شد؟ توضیح داد:

فعلا تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و بستگی به استاد دارد. البته من خودم علاقه‌مند هستم که روزی فرصتی ایجاد شود و بتوانیم نمایشگاهی با عنوان "مروری بر آثار استاد بنی‌اسدی" برگزار کنیم. در نمایشگاه پیش رو، هدفمان دیده شدن آثار اخیر استاد است ، چرا که ایشان کارهای تکراری انجام نمی‌دهند و ما همواره شاهد خلاقیت و تنوع در آثارشان هستیم؛ و هر بار که به آثار ایشان در هر زمینه‌ای، از نقاشی و طراحی‌هایشان گرفته تا مجسمه‌هایی که ساخته‌اند نگاه می‌کنیم، شگفت‌زده می‌شویم.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:

محمدعلی بنیاسدی هنرمندی چندوجهی و ژرفنگر است و بالطبع آثارش چند لایه، رازآمیز و عمیق است. در دورههایی مشخص، نقاشیهایش سویههای مختلف زیستن را از جنبههای ازلی، آخرالزمانی و اسطورهای به نمایش گذاشتهاند. روایتهای بنیاسدی حاصل تعمق در دانش، ادبیات و در عینحال در پیوند با مسائل زندگی روزمره است. بهرهگیری از کالیگرافی و خط فارسی همچون صدایی آرام و پیوسته در زیرمتن کارهای دههی 80 خورشیدی این هنرمند، تأثیر متون مهم ادبیات را به ذهن میآورد که در لایههایی از فرمهای تجسمی بروز کردهاند.

در این دوره اما، انسانهایش از صورتهای مثالی و فضای اسطورهای «انسان- حیوان» دور شده و بیش از گذشته اینجایی هستند. آن فضای آخرالزمانی، مرموز و سنگین به اتمسفری انتزاعی با موقعیتی اکنونی با لایههایی از رنگگذاریهای درخشان و گیرا بدل شده است. واحههای سرد و مرموز جایشان را به ورطههای پیچیده و غریب دادهاند. تمرکز بر فردیت انسان در این آثار، در ادامهی بررسی و مطالعهی هویت ایرانی است. انسانها نزدیکتر و با چهرهای مشخصتر تصویر شدهاند و حتی میتوان با چهرهها احساس آشنایی و گاه همذاتپنداری کرد. محمدعلی بنیاسدی هنرمندی است با ظرافتهای فکری و حساسیت نسبت به جامعه و پیرامونش که همواره در جستوجوی پاسخ به موقعیتهای بغرنج زمانهی خویش است. از این رو تأکید هنرمند بر سرنوشت انسانی که ایدهی مشترک آثارش است، انسان را در ورطههایی پیچیده، نامشخص و مرموز از زیستن به تماشا میگذارد تا به بیننده اجازهی کشف معناهای بیشتری دهد و بر رمزآمیز بودن اثرش که نمایی از زندگی است تأکید ورزد.

امیر سقراطی

آبان 96

گفتنی است نمایش آثار محمد علی بنی‌ اسدی تا پانزدهم آبان ماه در گالری ساربان واقع در سهروردی شمالی، هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

>> روایت محمدعلی بنی اسدی از نقاشی هایش [1396/8/4]

>> محمدعلی بنی اسدی: تصور فعالیت هزار هنرمند در آستانه بهار جذاب است [1395/12/10]

>> امیر سقراطی "بسامدِ سکوت " را به زیرزمین دستان برد/ گزارش تصویری [1396/3/6]

logo-samandehi