ورک شاپ "آینده پژوهی ( در بافت تاریخی شهر یزد)" برگزار می شودورک شاپ "آینده پژوهی ( در بافت تاریخی شهر یزد)" اول و دوم آذرماه ۹۷ در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار می شود.
تأملی بر تکامل اندیشه بودن تا شدن.
جستاری در یافتن اندیشه ایی در راستای حفظ ارزش های پایدار شهر یزد و ارائه ی ایده هایی برای خلق فضاهای پاسخده برای آینده.
با بهره گیری از تلفیق " فناوری و دانش بیوتکنولوژی" با "پروسه ی معمارانه" مبتنی بر حفظ هویت تاریخی شهر یزد.
برای تحقق آن با بهره جستن از فرایند تفکر جمعی برای ایجاد فضای گفتمان، ارتقای تفکر ترسیمی و اندیشه ی خلاق بر آن شدیم تا پاسخ دهیم به این پرسش که چگونه با حفظ«بودن ها» به «شدن ها» دست یابیم.
به گزارش
گالری آنلاین، این کارگاه با بهره مندی از محتوای تئوری و عملی به صورت همزمان ،علاقه مندان را به چالش حفظ گذشته برای خلق آینده دعوت میکند.
پس از پایان دوره گواهی پژوهشی به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند با شماره 03531872529 تماس حاصل نمایند.

logo-samandehi