ایتالیایی ها از امانت دادن نقاشی های لئوناردو داوینچی به موزۀ لوور خودداری کردند


رسانه های ایتالیایی روز شنبه گزارش دادند که ایتالیا می خواهد در قراردادی که با موزۀ لوور بسته بود تجدید نظر کند.

به گزارش گالری آنلاین، موضوع این قرار داد امانت دادن همۀ نقاشی های لئوناردو داوینچی به موزۀ لوور به مناسبت 500 امین سالمرگ این نقاش بود.

Lucia Bergonzoni وزیر فرهنگ راست افراطی به Corriere della Sera گفت که شروط این قرارداد که توسط وزیر قبلی Dario Franceschini امضا شده بود «غیرقابل باور» است.

Bergonzoni دربارۀ داوینچی که یک دانشمند جامع الاطراف رنسانسی است و در1425 در ایتالیا به دنیا آمده و در 1519 در فرانسه درگذشته گفت « لئوناردو ایتالیایی است او فقط در فرانسه از دنیا رفته است»

Bergonzoni دربارۀ این قراردادی که در سال 2017 دولت ایتالیا برای امانت دادن تمام نقاشی های داوینچی به نمایشگاه 2019 لووربسته بود گفت« اگر تمام نقاشی های او را به لوور بدهیم آن وقت ایتالیا در حاشیۀ این رویداد فرهنگی بزرگ قرار می گیرد.»

او گفت « ما باید در مورد همه چیز دوباره مذاکره کنیم. منافع ملی باید در اولویت باشد. فرانسوی ها نباید همه چیز را صاحب شوند.»

همچنین قرار است موزۀ لوور بر طبق این توافق فرانسوی- ایتالیایی کارهای رافائل، یک استاد رنسانسی دیگر را به موزۀ Scuderi del Quirinale در رم برای نمایشگاه سال 2020 به مناسبت 500 امین سالگرد درگذشت اوامانت دهد.

Bergonzoni گفت« بیشتر کارهای رافائل در ایتالیا هستند.» « پاریس می گوید که فقط نقاشی های «قابل جابجایی» را برای ما می فرستد بدون این که تعیین کند منظورش کدامیک از نقاشی هاست.»
logo-samandehi