دومین نشست پلتفرم اندیش‌ زایی فضای مصنوع برگزار می شود

بستری برای آشنایی با لایه دیجیتال در معماری و شهرسازی امروز


برساو با همکاری تماشاخانه استاد اکبررادی رشت؛ دومین نشست پلتفرم اندیش‌ زایی فضای مصنوع با موضوع "بستری برای آشنایی با لایه دیجیتال در معماری و شهرسازی امروز" را دوشنبه 24 دی ماه برگزار می نماید.

برنامه ویژه پنل:
مصاحبه با "بهرام هوشیار یوسفی" - پسا دکتری مدیریت دانش و نوآوری - دانشگاه اسکوده، سوئد - دکتری معماری، پروسه طراحی - دانشگاه تکنیک وین، اتریش

اعضا پنل:

هانا میرخضری (پژوهشگر دکترای معماری – بازی وار سازی فضای شهری)، امیر پور مقدم (کارشناس ارشد تکنولوژی معماری – طراحی دیجیتال) و امیر علی رستگار (کارشناس ارشد معماری – دیجیتال فبریکیشن)

دبیرپنل و برنامه ریز: سعیده قرشی
- دبیر سرویس زیباشهر در دوهفته نامه دوات

این نشست از ساعت 16 الی 18:30 روز دوشنبه 24 دی ماه در تماشاخانه استاد اکبر رادی به نشانی رشت، خیابان سعدی، روبروی بلوار بوسار، جنب کافه رورانس برگزار خواهد شد.

logo-samandehi