آزمایشگاه زندگی

منطقه جدید شهر هوشمند در مسکو


دولت مسکو شروع به توسعه یک منطقه شهری برای آزمایش 30 فناوری جدید هوشمند برای توسعه شهری کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، منطقه ای که بیش از 8000 نفر جمعیت دارد در این آزمایشگاه قرار گرفته، این فناوری ها در زمینه روشنایی هوشمند، مدیریت هوشمند تصفیه و گرمای هوشمند است.

این شهر قصد دارد فناوری های تاثیر گذار را برای ساکنین ارزیابی کند و برنامه تجدید شهری خود را تنظیم کند. هنگام ایجاد یک منطقه هوشمند، مقامات تمایل دارند تا مناطق جدید، خالی یا حتی محروم را برای ایجاد یک ناحیه از ابتدا انتخاب کنند که سریع تر، آسان تر و ارزان تر است. مقامات مسکو نیز تصمیم به ایجاد یک محله برای ایجاد راه حل های فن آوری هوشمند گرفتند و در آوریل 2018، شروع به اجرای فن آوری در ساختمان های منتخب واقع در منطقه Maryino در جنوب شرقی مسکو کردند.

این ناحیه شامل هفت ساختمان با سال های مختلف ساخت و ساز از سال 1996 تا 1998 است، هر ساختمان مسکونی دارای نوع ساخت و ساز متفاوت است که مزیت این را دارد که برای خلع تکنولوژی در شرایط مختلف آزمایش میشوند.

logo-samandehi