مهلت دریافت آثار ششمین سالانه تبادل چاپ دستی (کارت پستال) تمدید شد


با توجه به استقبال و درخواستهای بسیاری از علاقه مندان و هنرمندان، مهلت دریافت آثار و شرکت درششمین سالانه تبادل چاپ دستی (کارت پستال) تاپایان وقت اداری روز سه شنبه 30 دی ماه 97 تمدید شد.

از کلیه علاقه مندانی که در زمینه چاپ دستی تجربه دارند دعوت می شود با توجه به شرایط فراخوان در ششمین سالانه تبادل چاپ دستی(کارت پستال) شرکت و آثار خود را به دبیرخانه سالانه واقع در نگارخانه لاله تحویل نمایند.

متن کامل فراخوان

logo-samandehi