نشست تخصصی "مباحث نقاشی معاصر ایران" در موسسه صبا برگزار می شود


همزمان با نمایشگاه سالانه هنرهای تجسمی انجمن علمی پژوهش های هنر ایران، نشست تخصصی "مباحث نقاشی معاصر ایران" نیز در موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا برگزار می شود.

سخنرانان:

دکتر بهنام زنگی (رئیس انجمن علمی پژوهش های هنر ایران و مدرس دانشگاه) با موضوع گسست اجتماعی نقاشی معاصر ایران

دکتر مینو خانی (عضو انجمن علمی پژوهش های هنر ایران و مدرس دانشگاه) با موضوع نقش نقد هنری در نقاشی معاصر ایران

دکتر الهه پنجه باشی ( عضو انجمن علمی پژوهش های هنر ایران و مدرس دانشگاه) با موضوع مطالعه نقاشی زنان در دوره معاصر

دکتر امیررضائی نبرد (پایه گذار مطالعات فرشچیان پژوهی و مدرس دانشگاه) با موضوع مطالعات تخصصی در نقاشی (نگارگری) معاصر ایران


این نشست روز پنجشنبه 16 اسفندماه 97 از ساعت 14 الی 16 در سالن سینما تک موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا برگزار می شود.

logo-samandehi