بررسی "تاثیر نور در معماری مدرن" در دانشگاه علم و صنعت ایران

سخنرانی علمی "معجزه نور در معمارى" با محوریت تاثیر نور در معماری مدرن سه شنبه 21 خردادماه 98 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

به گزارش گالری آنلاین، این نشست از 16 با سخنرانی دکتر الی غفاری عضو هیئت علمی مدعو Grand Canyon University در آمفى تئاتر دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

logo-samandehi