نگاهی به 14 پروژه در مکزیک با محوریت دعوت طبیعت بیرون به داخل


یکی از مهم ترین عواملی که در طراحی یک پروژه می بایست لحاظ شود، شرایط اقلیمی سایت می باشد. با افزایش آب و هوای یک سایت و تاثیر آن بر روی ساختمان، شرایطی سختی حاصل شده و ضرورت تعبیه متریال های عایق و تطبیق پذیر را دوچندان می کند. با این حال در برخی کشورها (مانند مکزیک) به خاطر شرایط اقلیمی منصحربه فرد آب و هوایی، می توانید برای معمار یا طراح یک فرصت باشد تا با تلفیق عناصر و ویژگی های طبیعی سایت خود با پروژه، شرایط اقلیمی و کیفیت بصری پروژه خود را افزایش دهند.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از آرل، پاسیو یکی از فضاهای سنتی خانه های مکزیکی است. پاسیوها اثرات روانشاختی جالبی را خلق می کنند که مفهوم درونی و بیرونی مشترک یک ساختمان را به هم متصل می نماید. عرصه پاسیو یک راه ساده برای آوردن نور خورشید، باران و طراوت طبیعت به داخل ساختمان می باشد تا مسیری برای همزیستی فضای داخل و خارج باشد. به همین دلیل در نقطه یا نقاطی استراتژیک فضاهایی لحاظ می شود که بهترین موقعیت مکانی برای تلفیق طبیعت با داخل پروژه می باشند. در ادامه پروژه هایی در کشور مکزیک را معرفی کردیم که از پاسیو به عنوان منبع طراحی خود استفاده کرده اند.

Amacueca House / CoA arquitectura + Departamento de Arquitectura

Casa Bruma / Fernanda Canales

L House / Dellekamp Arquitectos

Sole Houses / SANTOSCREATIVOS + VTALLER

albino ortega house / Rozana Montiel | Estudio de Arquitectura

Un Patio / P11 Arquitectos

Quinta Gaby / Taller Tlaiye

AS Building / Ambrosi I Etchegaray

CSF House / Lopez Duplan Arquitectos

Asintelix Offices / EZEQUIELFARCA

HL-1 House / [H] arquitectos

Hill House Studio / CCA Centro de Colaboracion Arquitectonica

Campestre House / TAAB

Next Hydroponic Plant / CC Arquitectos

logo-samandehi