گزارش تصویری نمایشگاه باستان شناسی سرزمین هلند در موزه ملی ایران (بخش دوم)


به گزارش گالری آنلاین، این نمایشگاه به دنبال نمایشگاه "ایران مهد تمدن" در موزه درنتس و به دنبال تفاهم نامه ای که مبنی بر همکاری متقابل بوده، برگزار شده است و از سه بخش باستان شناسی ، سفال و سرامیک قرن ۱۸ و ۱۹ ، تابلو های نقاشی قرن ۱۹ تشکیل شده است.

اسامی هنرمندانی که آثارشان در این مجموعه به نمایش درآمده به شرح زیر است:

اگبرت فان دریلشت - گئورگ لورنس کیرس - یان فان رافنشوای - یولیوس فان ده سانده باخویویت - خویزن - الکساندر مولینخر - هندریک ویلم مسداگ - یولیوس فان ده سانده باخویزن - الفرد هافکن شید - ارنولد پاکو - اری فان دربون - هرمان خوو - هندریک درک کروسمان فان التن - ارنولد مارگ گوتر - تئوفیلدی باک

logo-samandehi