استوانه ی شفاف به مثابه استودیو هنری


ساختمان استودیوی هنری ATAH در شهر shaoxing چین به شکل یک استوانۀ شفاف است که یک مسیر مارپیچ متقاطع در آن قرار دارد که به عنوان فضای نمایشی هم از آن استفاده می شود.

به گزارش گالری آنلاین، این استودیو توسط دو معمار به نام های Guang Xu و Lilas Wang پایه گذاری شده و این ساختمان را به عنوان محور یک مجتمع تجاری به نام مرکز منسوجات چین (ctc) طراحی کرده اند. این مجتمع ترکیبی از فضاهای هنری و تجاری است و در قلب شهر علمی Kenia قرار دارد.

شهر Kenia به علت موقعیت استراتژیک قرارگیری در جنوب دلتای رود Yangtze یکی از بزرگ ترین و مهم ترین قطب های تولید، تجارت و توزیع منسوجات است.

استودیو ATAH مسئول طرح جامع و تمام مراحل طراحی ctc بود که شامل یک مرکز خرید، دفاتر و واحدهای خدماتی بود که در خیابانی جدید ساخته می شدند.

موقعیت برجستۀ این ساختمان که در ورودی اصلی این پروژه جدید قرار داشت اقتضا می کرد که سازه ای شاخص و تک داشته باشد.

استودیوی ATAH در پاسخ به این نیاز طرحی را ارائه داد که به نظر می رسید به علت قرارداشتن در یک لنداسکیپ گرداب مانند بازدید کنندگان را به سمت خود می کشاند. از داخل حجم استوانه ای این ساختمان یک قسمت به فرم مارپیچی بریده شده است تا مسیر گردش درون ساختمان را که از مرکز به سمت بالا می رود نشان دهد.

به گفته استودیو: «ایدۀ طراحی، فرمی موجدار است که مرز میان طبقات در آن مشخص نیست و فضای خارجی را به فضای داخلی وصل می کند و یک فضای نمایشگاهی پیوسته ایجاد می کند.»

یک راه پله که دور محیط سازۀ استوانه ای قرار دارد طبقۀ همکف را به بقیۀ طبقات می رساند. این فضای مسیر گردش خارجی می تواند برای پرفرمنس های هنری استفاده شود و از پلازای اطراف ساختمان قابل رویت است.

logo-samandehi