روایتی ازدوره‌ی بحران حرفه‌ا‌ی Arad در FriedmanBenda


نمایشگاه آنلاینی از کارهای Ron Aradدر FriedmanBendaارائه شده است.

به گزارش گالری آنلاین،“Fishes& Crows”دوره‌ی بحرانی حرفه‌ا‌ی Ron Aradرا بین سالهای 1985تا 1994 بررسی میکند و آثار کمتر دیده شده از ین زمان، از جمله نمونههای اولیه را نشان می‌دهد. این مجموعه نشان دهنده‌ ی اولین نمایشگاه انفرادی آثار Arad در این گالری از زمان نمایشگاه"GuardedThoughts" درسال 2008 است.

این دهه برایArad ، با آزمایش‌های مستمری برجسته شده که با پرسشگری عمیقی درباره‌ ی وضعیت موجود برانگیخته شده است. این کاوش در احتمالات جدید به برخی از تجسمی‌ترین آثار طراحی در اواخر قرن بیست و یکم منجر شد. درسال 1981، Arad، استودیوی خود را در منطقه‌ی Covent Garden و با نام“One Off” تأسیس کرد که به سرعت به خاطر ظاهر متفاوت آن، مشهور شد.

اولین کارهای او در آنجا، آزمایشهای شبیه به Duchamp بودکه با اتصالات صنعتی پیدا‌ شد همانندKee Klamp و صندلی‌های دور ریخته‌ی Rover ساخته شده بود. این تجربیات راه را به سوی کاوش‌های آزادانه‌تر شکل‌ یافته‌ در ورق فولاد جوش داده‌ شده هموارکرد؛ برخورد مواد خام، روشهای صنعتی و انتزاع پیچیده که فوراً پیوند با زمینه‌ی punk بریتانیایی را پیشنهاد داد و وضعیت سنت‌ شکنانه‌ی خود رامستحکم کرد.

logo-samandehi