در هفته طراحی مکزیک چه گذشت؟

خانه درختی در دهمین جشن خانه طراحی


خانۀ طراحی که در طول هفتۀ طراحی مکزیک برگزار می شود، دهمین سالگردش را جشن می گیرد.

به گزارش گالری آنلاین، امسال 24 طراح و معمار محلی خانه ای متروکه را بازسازی کردند و هر کدامشان بر روی یک اتاق یا فضای خارجی کار کردند. Broissin Architects پاسیوی خارجی را به جنگلی کوچک تبدیل کرد و خانۀ شیشه ای کوچکی را روی درخت زبان گنجشک صدساله قرار داد.

در فرهنگ عامه خانۀ درختی نمادی از دوره کودکی و جستجو برای یافتن معبدی شخصی است که پناهگاهمان است و به ما اجازه می دهد از دنیای اطراف جدا شویم و مکانی برای ماجراجویی و رویا نیز هست. این خانه ها به صورت سنتی از چوب ساخته می شوند اما تیم طراحی آن را با شیشه های شرکت Saint-Gobain ساخته است.

logo-samandehi