نگاهی به دو پروژه طراحی داخلی

حداکثر استفاده از فضای محدود


طراحی یک آشپزخانه و یک رختشویی پنهان در آپارتمانی 34 متری در مسکوطراحان آپارتمان 45 متر مربعی در آمستردام

طراحان این پروژه سطوح در ارتفاع های مختلف را برای حداکثر استفاده از فضای داخلی بکار گرفته اند.

logo-samandehi