نگاهی به هشت طرح مکزیکی ساخته شده با گیاه بامبو


مکزیک یک کشور شناخته شده در سراسر جهان برای عناصر معماری سنتی و معاصر است. تکنیک های ساختاری مشخصه هر منطقه و استفاده از مواد با توجه به نیازهای حرارتی، اقتصادی یا زیبایی شناختی منجر به فضاهای منحصر به فرد می شود.

به گزارش گالری آنلاین، بامبو در این منطقه به عنوان یک عنصر ساختاری یا تزئینی در پوشش، نما و سقف برتری خود را نسبت به موادی مانند پلاستیک و فولاد نشان داده است.

بسیاری از معماران به دنبال دانشی از گذشته برای اعمال تکنیک های فعلی خود هستند. در ادامه، 8 پروژه مکزیکی را مشاهده می نمایید که با استفاده از بامبو در دست معماران و صنعتگران مورد بررسی قرار گرفته است.

Rural House in Puebla / Comunal Taller de Arquitectura

Tosepan Kaufen Community Coffee Shop / Proyecto cafeína + Komoni

Grow Your House / Lucila Aguilar Arquitectos

La Ceiba / Lucila Aguilar Arquitectos

Pórtico Palmeto Building / TACO taller de arquitectura contextual

Sport City Oaxaca / Rootstudio + Arquitectos Artesanos

In 4 Days, 100 Volunteers Used Mud and Reeds To Build This Community Center in Mexico

INFOSISMO San Juan Pilcaya Community Center / Alumnos y Profesores del Taller de Proyectos VI Otoño 2017 de la Universidad Ibero Puebla


logo-samandehi