اتصال های مجتمع ساختمانی با مسیرهای پیاده روی


چهار سال پیش، در دو سالانه معماری Venice 2014، معماران MAD طرح هایی برای مرکز "Nanjing Zendai Himalayas" ارائه دادند که یک پروژه شهری با مساحت حدود 560،000 متر مربع بوده است. این برنامه از سیستم های تجاری، هتل، اداری و مسکونی تشکیل شده بود، که هم اکنون در چین رو به اتمام است.

به گزارش گالری آنلاین، ساختمان های مرکز طرح ترکیبی از ساختمان های کم ارتفاع است که توسط پیاده رو ها متصل می شوند.

فعال شدن باغ های عمومی و فضاهای اجتماعی، مسیر راهپیمایی صعودی و مسیرهای بلند، از طریق ساختمان های تجاری ایجاد می شود و در وسط شهر چینی به عقب می رود.
همچنین نمای ساختمان ها به صورت کوه هایی که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند طراحی شده است.

logo-samandehi