نقش کلیدی بالکن در طراحی موزه هنر مدرن بیروت


در سال 2016، مرکز نیویورکی WORKac پیشنهاد خود را برای (BeMa) موزه هنر مدرن بیروت اعلام کرد که این پروژه در سال 2023 به روی عموم گشوده خواهد شد.

به گزارش گالری آنلاین، در طراحی این مرکز هنری یک معمار متولد لبنان به نام amale andraos که در سن 3 سالگی بیروت را ترک کرده است، نقش به سزایی داشته. این طرح با الهام از هنر نو شکل گرفته است، ساختار موزه ترکیبی است از فضای عمومی و خصوصی، نمادین و کلی و بزرگ و کوچک.

در طراحی بنا به استفاده از بالکن و فضاهایی که در هوای باز باشد توجه شده است. به طور سنتی بالکن ها در خانه های بیروت میانجی هایی هستند بین فضای داخلی و خارجی ساختمان که به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.

در این موزه بالکن ها نیز به عنوان فضا های گالری کوچک در نظر گرفته شده است که آثار هنری متناسب با فضای باز در آنها نمایش داده میشود.
موزه های هنر مدرن با طیف گسترده و تنوعی از درخواست ها و نیازها روبرو هستند. نیاز به فضای وسیع ضمن تشویق به تفکر و فضای صمیمی دارند. همچنین نیاز به داشتن عناصر نمادین و در عین حال انعطاف پذیر دارند.

logo-samandehi