بازتاب های رنگی دونات روی برف


هنرمندی به نام toshihiko shibuya قطعات رنگارنگ را در محیط های باز می سازد. چندین دایره با حفره هایی در مرکز که پس از بارش برف، شکل دونات را تشکیل می دهند.

این یک نصب است که با توجه به میزان بارش برف و نور خورشید و تعدادی از اشیاء ارتفاع های مختلف پیدا میکند.

logo-samandehi