مجموعه عکس های دنیای منعکس شده از ونیز

"انعکاس ونیز" عنوان آخرین مجموعه آثار معمار و عکاس انگلیسی mayank thammalla است که تماشاگر را از زاویه ای متفاوت در مسیر کانال های شهر ونیز قرار می دهد.

به گزارش گالری آنلاین، این مجموعه شامل فرم های به هم ریخته شده و رنگ های منعکس شده بر روی آب است که با معماری ونیز پوشیده شده است.

خلق این تصاویر الهام گرفته از احساس آرامشی است که می تواند با نگاه کردن به آب پیدا شود و شروع به مرز میان تخیل و واقعیت است.

هنرمند تماشاگران را در یک طیف رنگی غوطه ور می کند، گویی روی یک بوم نقاشی شده است.

logo-samandehi