جلسه چهارم از خوانش اول سلسله نشست های پیرنگ خوانی برگزار می شود


جلسه چهارم از خوانش اول سلسله نشست های پیرنگ خوانی با موضوع ساخت شهر بر اساس مبانی هنری از کامیلو زیته، ساعت 17 روز دوشنبه 29 بهمن ماه در خانه صفوی برگزار می شود.

کامیلو زیته با بررسی شهر با نگاهی تکنیکی و هنری سعی بر انتقاد از روح روشنگری عصر خود را دارد. به عبارتی دیگر با تکیه بر آرای فلسفی سعی دارد تا دیدگاهی شاعرانه نسبت به شهر بیان کند.

با خوانش نظریات وی شاید بتوان آثار کامیلو زیته را به عنوان مبنایی برای برخی از اندیشه ورزان پسامدرن شهری تلقی کرد.
در جلسه آتی سعی می شود تا بر مبنای کتاب ساخت شهر بر اساس مبانی هنری از کامیلو زیته، همچنین با ارجاع به سه جلسه پیشین، دیالوگ بین برخی از نظریه پردازان معماری و شهرسازی عصر روشنگری و عصر مدرن در آثارشان تبیین می شود.

برای رزرو و حضور رایگان لطفا با شماره اعلام شده در پوستر تماس گرفته شود.

خوانش اول: تاریخ تئوری معماری
جلسه چهارم: کتاب ساخت شهر بر اساس مبانی هنری از کامیلو زیته

logo-samandehi