برگزاری اولین سمپوزیوم تخصصی شهر و معماری در رشت


هم زمان با روز معمار، به تاریخ سوم اردیبهشت، اولین "سمپوزیوم نوآوری و رشت آینده" با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت و دانشگاه گیلان، انجمن علمی دانشکده‌ی معماری و هنر، موسسه‌ی مردم نهاد معماری و گروه برساو در مجموعه تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.

به گزارش گالری آنلاین، این سمپوزیوم قصد دارد با الویت بخشیدن به زیرساخت‌های فرهنگی در جامعه‌ی حرفه‌ای و مدیریت شهری، مفاهیم و رویکردهای نوین و روش‌شناسی‌های نوآور را به حوزه‌ی معماری و شهرسازی گیلان معرفی کند.

در این بین تغییر در گفتمان آکادمیک سیاسی و اجتماعی به سوی توسعه‌‌ی شهری دانش بنیان از راهبردهای اصلی این برنامه بوده و افق‌های مبتنی بر شکل‌دهی آینده‌ی‌ اقتصاد شهرها از طریق افزایش ظرفیت‌های جذب، تولید و حفظ دانش و فناوری و نوآور‌ی‌های مرتبط در پنل‌های تخصصی این سمپوزیوم تصویر می‌‌شود.
در حاشیه‌ی برنامه رونمایی از فیلم بازآفرینی شهری نیز برگزار می‌شود.

پنل‌های سخنرانی علمی:

عنوان پنل اول: نوآوری شهری ضرورت ها و پیامدها

اعضا پنل:
بهرام هوشیار یوسفی: پسادکتری مدیریت دانش و نوآوری از دانشگاه اسکوده، سوئد و دکتری معماری، پروسه طراحی از دانشگاه تکنیک وین، اتریش
علی باستی: دکترای تخصصی، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان، پارک علم و فناوری گیلان
رضا رسولی: شورای شهر رشت، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری رشت
سعیده قرشی: پژوهشگر معماری و شهر، مدیریت گروه برساو، عضو و هادی پنل

عنوان پنل دوم: در باب تحقیقات شهری، راهگشایی نوآورانه، اقتصاد و جامعه شناسی

اعضا پنل:
سیده مائده قرشی: دکترای جامعه شناسی گرایش توسعه اقتصادی، مدیر اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، عضو و هادی پنل
نرجس محجوب: دکترای تخصصی، رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت
صابر محمدپور: دکترای تخصصی، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
سید مسعود موسوی: دکترای تخصصی، عضو هیات مدیره سازمان

عنوان پنل: منظر شهری، مهندسان مشاور و لزوم نوآوری

اعضا پنل:
نوا توکلی مهر: کارشناس ارشد منظر، مدیر مسئول نشریه و هیئت مدیره دفتر مهندسان مشاور شهر و منظر
حمزه غلامعلی زاده: دکترای معماری، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
رضا ویسی: دکترای برنامه‌ریزی شهری، مدیر شهرسازی و توسعه شهری و قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت
سجاد محجوب: رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت
سعیده قرشی: پژوهشگر معماری و شهر، مدیریت گروه برساو، عضو و هادی پنل
دبیر علمی سمپوزیوم: سعیده قرشی؛ معمار، پژوهشگر

زمان: سوم اردیبهشت ۸:۳۰ تا ۱۹

مکان: دانشگاه گیلان، تالار حکمت


logo-samandehi