گفتگو با تیم برگزیده رتبه سوم سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران مسابقه طراحی مفهومی: معماری پویا»

سیزدهمین دوره از مسابقات معماری میرمیران با دو برگزیده در مقام سوم به کار خود پایان دارد که یکی از این برگزیدگان به صورت گروهی و دیگری به صورت انفرادی در این رویداد شرکت کرده بودند.

امیرحسین حیدرپور و امیرحسین زارعی دانشجویان ترم ۶ کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان به صورت مشترک یکی از تیم های منتخب مقام سوم سیزدهمین دوره از مسابقات معماری میرمیران با موضوع «مسابقه طراحی مفهومی: معماری پویا» شدند.


این گروه دو نفره که بر مبنای توانایی در ایده پردازی و پرزانته شکل گرفته است، به نحوه شکل گیری ایده خود اشاره کرده و گفتند: ایده طرح از زمانی در ذهن ما شکل گرفت که مشغول خط کشیدن برای طرح مسکن بودیم. در آن زمان با یک دغدغه در مسکن روبرو شدیم‌‌ که آن هم پارادایم روزمرگی بود. این که فضا های سلب و یکسان در معماری شکل می گیرند. فضاهایی که به ما حق انتخاب نمی دهند و ما محبوریم یا آن ها را بپذیریم یا از آن ها فرار کنیم. اینکه یک خانه بتواند با انسان و برای او رشد کند یا تغییر کند درست مانند یک موجود زنده. سلول هایی که شاید در ذات یکسان باشند اما نوع قرار گیریشان اندام مختلفی بسازند، این موضوع شروع کار ما بود. مدول هایی که‌ کنار هم قرار می گیرند و فضا هایی مختلف ایجاد می کنند. اگر خواستیم جزئی از آن را جدا کنیم و به جای دوری ببریم، آن را به هر طرف که خواستیم بچرخانیم، به سمت یک دیوار آجری، به سمت یک درخت یا به سمت یک شهر.

این دو معمار در طرح خود به امکان تغییر، گسترش فضاها با استفاده از مدول ها که کیفیت های فضایی و هندسه های مختلفی را ایجاد می کنند، اشاره کردند و گفتند که این بخش ها با اهداف مسابقه مبنی بر پویایی ساختمان همسو بوده و در همین راستا طراحی شده است.

آنها در رابطه با قابلیت اجرایی شدن طرح خود بیان کرند: همان طور که گفتیم جرقه های اولیه از طرح مسکن شروع شد که به صورت تک بنا به عملی بودن فکر شده بود؛ اما این طرح در حالت طراحی شهری به تعمق بیشتری نیاز دارد و در مرحله کانسپت قرار می گیرد.

این معماران افزودند: کانسپت اولیه زمان زیادی گرفت اما پرزانته، نه، چون میدانستیم چه چیزی باید باشد!

این دو نفر سطح مسابقه را بسیار خوب دانستند و گفتند: کانسپت ها خیلی متفاوت بودند و به جنبه های مختلفی از موضوع فکر شده بود.


logo-samandehi