ترکیب خلاقانه شیشه و برنج در ساخت گدان توسط hellène gaulier


محصولات les pitres حاصل همکاری است که در سال 2015 بین هنرمند hellène gaulier، مرکز هنرهای تجسمی بین المللی meisenthal (CIAV) و bernard chauveau آغاز شده است.

چالش اصلی این پروژه یافتن راه حل هایی برای ترکیب شیشه های داغ و برنج است که از محدودیت ها و ناسازگاری های ظاهری این دو ماده استفاده می کنند.

logo-samandehi