خانه ای از آسمان استرالیا فرود آمد

فرو نشست، عنوان چیدمان هنرمند استرالیایی Ian Strange است که در مقابل موزه هنری استرالای جنوبی نشان داده است.

به گزارش گالری آنلاین، این ساختمان برگرفته از خانه خود هنرمند در حومه شهر است و به شکلی قرار گرفته است که به نظر میرسد از آسمان افتاده است و حجم سیاه و مات آن سطح زمین را شکسته است.

ترکیب جغرافیایی نئو کلاسیک موزه که در مقابل آن قرار دارد، احساس انزوا را ایجاد می کند که گاهی اوقات در مناظر حومه شهر تجربه می شود، و دو نشانه معماری مجزا را به فضاهای شهری متصل می کند.

logo-samandehi