مجسمه شهری به مثابه ایستگاه قطار

صفحات بتونی یک ایستگاه قطار را برای خط رودخانه راین آلمان تا استرازبوگ فرانسه ایجاد کرده اند.

به گزارش گالری آنلاین، استراسبورگ پایتخت اروپا محسوب میشود و بنابراین یک نماد برای اتحاد اروپا است.ارتباطات جدید حمل و نقل عمومی بین استراسبورگ در فرانسه و آلمان نشان دهنده انسجام این کشورها در مرکز اتحادیه اروپا است.

در طرف فرانسه، یک فضای چشمگیر طراحی شده توسط زاها حدید برای ایستگاه پایانی در سال 2001 ساخته شد.

در انتهای دیگر خط در شهر Kehl آلمان، ایستگاه توسط j.mayer.h، که معماری منحصر به فرد است، طراحی شده است، و به مفهوم ویژگی های هر روز ترافیک مرزی پرداخته است.

logo-samandehi