طراحی صندلی با قابلیت انعطاف پذیری


معمار و طراح مکزیکی، ریکاردو گارزا مارکوس، صندلی BEND Bench را با قابلیت انعطاف به حالت نشستن کاربر، طراحی کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، انعطاف پذیری غیر معمول چوپ این اجازه را می دهد زمانی که کسی روی صندلی می نشیند تغییر حالت دهد.

logo-samandehi