سازه چوبی در آکادمی سلطنتی لندن

آخرین اثر چیدمان Gilles retsinدر آکادمی سلطنتی لندن به بررسی اثرات واقعی تکنولوژی مجازی می‌پردازد و این که چگونه واقعیت افزوده می‌تواند برای ساخت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش گالری آنلاین، این پروژه با عنوان "دنیای مجازی"، از واقعیت ترکیبی برای ارتباط مستقیم بین یک مدل دیجیتالی و یک فضای فیزیکی استفاده می‌کند که منجر به طرحی پیش‌ساخته شده‌است که می‌تواند به سرعت و به طور موثر مونتاژ شود.

logo-samandehi