گروه های تخصصی فرهنگستان هنر احیا می شوند


گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، این فرهنگستان، طبق ماده 12 اساسنامه خود دارای هفت گروه تخصصی است و هر گروه تخصصی متشكل از تعدادی عضو پیوسته، وابسته و هنرمندان خبره است كه با توجه به نوع تخصصشان توسط رئیس فرهنگستان برای عضویت در گروه انتخاب می‌شوند.

گروه‌های «نمایش و ادبیات نمایشی»، «موسیقی»، «معماری و شهرسازی»، «هنرهای سنتی و صنایع دستی»، « هنرهای تجسمی»، «سینما» و «چند رسانه‌ای» گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر را تشکیل می‌دهند. وظیفه این گروه‌ها، به عنوان اتاق فکر فرهنگستان، تنظیم ‌برنامه‌های ‌پژوهشی و ارائه آن به شورای ‌تخصصی است.

گروه‌های تخصصیفرهنگستان هنر که چندین سال است هیچ گونه فعالیتی نداشته اند؛ به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل شده و فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

logo-samandehi