بُعد پنهان

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی در نگارخانه لاله

آثار این نمایشگاه به کوشش بهراد صنعتی گردآوری شده است و در مقدمه نمایشگاه آمده است:

"بُعد پنهان"، اشاره به ناخودآگاه هنرمند در برابر دغدغه های اوست، فاصله ی بین مرز باید و نباید ها، بودن ها و نبودن ها، رفتن ها و ماندن ها در رویارویی ذهن و بداهگی آن و آنچه که در خلق اثر هنری معیار دغدغه است:

"هیچ چیز از پیش آماده نبوده و نیست"، اسلوب ذهنی که در ضمیر ناخودآگاه هنرمند، در آستانه ی زمینی شدن و مادیّت یافتن به تکاپو می رسد و در قالب آثاریبسط یافته از رؤیاها، کابوس ها، رنج ها، امیدها، افسوس ها و کنایه ها پدیدار می گردد.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از تاریخ 6 تا 17 بهمن در روزهای عادی از ساعت 9تا 13 و 14 تا 19 و پنجشنبه از ساعت 9تا13به استثنای ایام تعطیل به نگارخانه لاله مراجعه نمایند. نگارخانه لاله در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله قرار دارد.تلفن:88960492 برگزار می‌‏شود.


logo-samandehi