دنیای موتیف ها در آثار Roeqiya Fris

هنرمند مصری_هلندی Roeqiya Fris تصویرسازی هایی با تاکید ویژه بر ویژگی های استفاده از موتیف خلق میکند.

به گزارش گالری آنلاین، Fris همواره در آثارش طبیعت و نوع پوشش عربی را مورد توجه قرار داده و از موتیف های آنها در ایجاد هر چه بهتر تاثیرات بصری آثارش استفاده میکند. اغلب آثار او زنانی را نشان میدهد که در طبیعت به شکلی آرام و با رضایت وقت میگذرانند.

logo-samandehi