تصویرسازی به شکل سه بعدی

سازمان دولتی EDB در سنگاپور با توجه به اهداف خود پروژه ای را برای تصویرسازی سه بعدی داستان هایی با تاکید بر صنعت، پزشکی و کسب و کار در این کشور انجام داده است.

به گزارش گالری آنلاین، سازمان EDB سنگاپور یک سازمان دولتی است و هدف اصلی آنها برنامه ریزی و اجرای استراتژی هایی است که به تقویت موقعیت سنگاپور به عنوان مرکز تجاری جهانی کمک می کند.

مأموریت آژانس برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار با کسب و کار پر جنب و جوش و فرصت های شغلی خوب است. Ars Thanea با پروژه خلاقانه The Secret Of Little Analyst برای ایجاد سه طرح سه بعدی با این سازمان همکاری کرده است.

دو پروژه بر توسعه صنعت و پزشکی تأکید دارد و سومین مورد ترکیبی از دو مورد اول است که جنبه های مختلف کسب و کار مصرف کننده در سنگاپور را نشان می دهد.

logo-samandehi