صحنه هایی غرق در آفتاب

نگاهی به تصویرسازی های Joanne Ho

هنرمند تصویرگر Joanne Ho مجموعه تصویرسازی هایی تحت عنوان Helo Birdie را از مکانهایی ایجاد می کند که به آنها سفر میکند.

به گزارش گالری آنلاین، تکنیک کارهای اون اغلب گواش است و از دید چشم پرنده افرادی را به نمایش می گذارد.
حس و آرامش تعطیلات، خورشید پهن شده بر ساحل در برابر فضای اقیانوس و خانه های سنتی و مدرن در کنار هم صحنه هایی را ایجاد میکند مخاطب را به تجربه این حس و حضور در آن فضا مشتاق میکند.

logo-samandehi