٢٣ شهریورماه زمان برگزاری آزمون های جامع وادواری


بیست وسوم شهریورماه سومین آزمون جامع و بیست و ششمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ وهنر برگزار می شود.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری مدیرکل این دفتر اعلام کرد: سومین آزمون جامع و بیست و ششمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ وهنر، به صورت سراسری و هم زمان در ٧٢ حوزه در دوبخش نظری وعملی، روز جمعه بیست وسوم شهریور ماه ٩٧ برگزار خواهد شد.

اله یاری سپس افزود: سومین آزمون جامع سومین آزمون جامع با تعداد کل ١٦١٢١ نفر داوطلب در ٤٩ رشته و ٦٣ استاندارد که ازاین تعداد ٢٠٩١ نفردر استان تهران ثبت نام نموده اند.

وی گفت: بیست و ششمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر در بیست وششمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر تعدادکل ٢١٠١ نفر داوطلب که در ٣٢ رشته و ٥٨ استاندارد که از این تعداد ١٥٣ نفردر استان تهران ثبت نام نموده اند.

لازم بذکر است: آزمون های عملی در روزهای پنجشنبه ٢٢ وشنبه ٢٤ و یکشنبه ٢٥شهریور ماه جاری با حضور ناظران اعزامی دفترآموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

logo-samandehi