گزارش عملکرد مالی بنیاد فرهنگی، هنری رودکی در سال 1396


در راستای اهداف دولت دوازدهم و نیز سیاست های ابلاغی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارش عملکرد مالی سال 1396 بنیاد فرهنگی هنری رودکی منتشر شد.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، شایان ذکر است که:

اول) میزان منابع بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی، در سال 1396 مبلغ دویست و پنجاه و نه میلیارد ریال بوده است که به شرح زیر محقق شده است.

1 )از ردیف های پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور (زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ریال به این بنیاد تخصیص یافته است.

2 )مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال نیز درآمد اختصاصی بنیاد در سال 96 بوده است.

دوم) صورت هزینه های ذیل به غیر از هزینه حقوق و دستمزد قریب به دویست و سی پرسنل این بنیاد و هزینه های پشتیبانی و جاری است که از مابقی مبلغ سرجمع منابع، هزینه شده است.

سوم) هزینه های دستمزد همکاران ارکستر در هزینه های ذیل منظور شده است.

گزارش عملکرد مالی بنیاد فرهنگی، هنری رودکی در سال 1396

logo-samandehi