مركز هنرى انستیتو دنیاى عرب در پاریس میزبان چهار هنرمند ایرانى است


ساختمان عظیم و شكیل انستیتو دنیاى عرب در قلب پاریس از دویست و چهل قطعه فلز مخصوص ساخته شده كه با كم و زیاد شدن نور آفتاب باز و بسته مى شود و فضاى داخل گالرى ها را مى آراید.
به گزارش گالری آنلاین، از دوسال پیش این مركز هنرى پاریس طى یك پروژه بنام IMA از دویست و چهل هنرمند سراسر دنیا دعوت كرد تا هریك تابلویى پدید آورند كه در كنار هم تبدیل به یك تابلو به نشانه دویست قطعه دور تا دور ساختمان انستیتو شود.
این مركز هنرى معروف پاریس تاكنون فقط آثار هنرمندان دنیاى عرب ومسلمان را به نمایش مى گذاشت و هنرمندان ایرانى راهى این مركز هنرى نداشتند انستیتو دنیاى عرب از هنرمند ایرانى ساكن فرانسه خواست تا ضمن شركت در این رویداد هنرى دیگر هنرمندان ایرانى را نیز به این نمایشكاه معتبر دعوت كند.
این نمایشگاه روز شنبه ششم اكتبر با شركت چهار هنرمند نامى ایران استادان الهه خاتمى، امیر احمدفلسفى، عین الدین صادق زاده و محمودزنده رودى و مقامات فرهنگى فرانسه در پاریس افتتاح مى شود و تابلوها براى همیشه در این مركز بین المللى نگهدارى مى شود.

logo-samandehi