انتشار شماره 380 مجله تندیس

فروش در مراکز فرهنگی و کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور


در این شماره می خوانید:

سرمقاله: تندیس سایت ندارد!
پرونده / دوسالانه ی مجسمه های شهری

هنـر جدیـد:
سیا ارمجانی: ضد مجسمه سازِ استثنایی

نقد:
هنر بیرون از گالری (نگاهی به مشارکت هنری جمعی از هنرمندان در دفاع از حق مسکن با نام «کارگران به کارخانه نمی روند» در محله ی ده ونک)
جزیره ی تجسمی و کاشفان تازه (درباره ی نسبت هنرهای تجسمی و مردم

عکاسی:
کاشف سوئدی سرزمین پارس (مروری بر کاوش های سوین هدین از ایران)

گزارش:
نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصویر عکاسانه

خوشنویسی:
روایتی از نمایشگاه سه استاد خوشنویسی معاصر، غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، مجتبی ملک زاده

یک اثر - یک تحلیل:
رزم کیخسرو و افراسیاب (برگی از شاهنامه بایسنقری اثری از مولاناعلی، 833 ه.ق)

گالری گردی:
مروری بر نمایشگاه داوود زندیان در گالری ایرانشهر
نمایش آثار محسن فولادپور در گالری شیرین
نگاهی به آثار فاطمه امدادیان در گالری ایرانشهر
دنیا گردی و تقویم هنرهای تجسمی


فروش در مراکز فرهنگی و کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور

logo-samandehi