طراحی توهمی از سقوط در یک صندلی


صندلی لغزشی، یک محصول ظاهرا غیر قابل استفاده است که برای شرکت فرانسوی UVA طراحی شده است.ظاهر این صندلی به شکلی است که به نظر میرسد سنگ روی آن در حال افتادن است و محل مناسبی برای نشستن نیست.
در حالی که این صندلی با تفاوت اندازه در پایه ها کاملا پایدار است و هر گونه توهم نا آرامی در اینجا فقط یک شوخی تلخ است.

logo-samandehi