چهره به چهره با مرد نامرئی


لیو بولین هنرمندی است که دهه گذشته در مکان های متعدد تصاویری را ثبت کرده است که در محیط آنها فرم بدن یک مرد در میان فرم اشکال دیگر مستتر شده است.

این هنرمند در کنار نمایشگاه آثار خود در نیویورک از سرعت تغییر نقش یک فرد بسته به فضا های مختلفی که در آن قرار می گیرد صحبت کرد.

logo-samandehi