نگاهی بر غرفه nordic در دوسالانه ونیز


غرفه nordic با عنوان"سخاوت دیگر" نمایشگاهی را ارائه میدهد که رابطه بین طبیعت و محیط زیست را بررسی می کند و اینکه چگونه معماری می تواند یک جهانی که همزیستی هر دو را تسهیل می کند را فراهم کند.

به گزارش گالری آنلاین، این غرفه با ایجاد یک تجربه فضایی برای افزایش آگاهی ما از محیط زیست اطراف طراحی شده. اوور لودن و یولیا کاستو این پروژه را سرپرستی می کنند، «سخاوت دیگر» تلاش برای تقویت گفتمان، بحث و انتقاد است تا به شناخت راه های جدیدی که می توانیم جهان را با سخاوت به دیگران بسپاریم - سخاوت نه فقط بین انسان ها، بلکه بین انسان و طبیعت.

logo-samandehi