الگوهای قومی-آینده نگرانۀ YAKAZA به دنبال تعریف هویتی برای انسان‌ها در قلمرو دیجیتال


مجموعه ای تحت عنوان "ترانسفورماتور قبیله ای" به دنبال این است که آیا الگوریتم ظاهر انسانی را می‌توان از طریق مجموعه‌ای از الگوهای پارچه‌ای متا مورفوژنیک تعریف کرد که در سه قارۀ آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی و آسیای شرقی متفاوت هستند.

به گزارش گالری آنلاین، این الگوها که توسط YAKAZA ایحاد شده‌اند و او آن را به عنوان فرهنگ قومی آینده نگرانۀ قبیلۀ عصر جدید توصیف می‌کند که به عنوان نمونه‌هایی از طبیعت دیجیتالی ظاهر می‌شوند، برای زمانی که تلاش انسانی به دنبال نقش مادر طبیعت است.

شخصی به نام Kerim dundar، مؤسس YAKAZA توضیح می‌دهد: «این پروژه به دنبال جواب این سؤال است که آیا طبیعت پوست انسان را با همان روشی که برای الگوهای پوستی بسیاری از مجودات زنده استفاده کرده طراحی کرده است یا نه. و اگر این الگوها بر حسب شرایط قومیتی و جغرافیایی تنوع داشته باشند، با چه نتایجی مواجه خواهیم شد؟»

"ترانسفورماتور قبیله ای" روش‌هایی مثل بیومیمیکری را از طبیعت قرض می‌گیرد تا فرهنگ بصری متنوع و قومی-آینده نگرانه‌ای را برای انسان‌هایی که به دنبال هویتی برای حضور خودشان در قلمروی دیجیتال هستند به تصویر بکشد.

logo-samandehi