گزارش تصویری نمایشگاه "سیاه و سفید" در گالری گویا


نمایشگاهی گروهی به انتخاب شمس الدین غازی تحت عنوان "سیاه و سفید" از روز جمعه ۲۵ آبان ماه در گالری گویا برپا شده است و تا هفتم آذرماه ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم شمس الدین غازی آمده است:

در طبیعت رنگ سیاه و رنگ مكمل آن یعنی سفید به صورت چشمگیری در كنار هم قرار گرفته اند. مانند تضاد بین روز و شب، یكنواختگی تیرگی یا روشنی غیرقابل تحمل است.
رنگ سفید در انعكاس رنگی محیط اطراف خود مشاركت دارد و رنگ سیاه زمینه مناسبی برای رنگ های طبیعی فراهم میكند.
سیاه و سفید از لحاظ روحی و روانی با نوعی رمز و راز همراه هستند.
در تاریخ هنرهای تجسمی از زمان قرون وسطی و رنسانس در غرب و دوران حكومت های اسلامی مانند دوران حكومت صفویه در ایران همانند مكتب اصفهان، رنگ سیاه به عنوان یكی از عوامل مهم قلم گیری ها و تك چهره سازی ها یا سیاه قلم و برای اتود زدن استفاده میشده است.
در این نمایشگاه تاثیرات روانی رنگهای سیاه و سفید در جلوه های مختلف هنر معاصر دنبال شده و آثار متفاوتی از هنرمندان معاصر ایران در این زمینه گرد آوری شده است.

logo-samandehi