دایره به دایره

چیدمانی در باز تعریف دایره


دایره‌ ی بزرگ سنگی که بر کف زمین قرار گرفته با عنوان Flint Wheel (2018) در مرکز آخرین نمایشگاه Richard Long با نام «دایره به دایره» در گالری Lisson لندن بود که مضمونش به صورت آزادانه در مورد کاربرد های مختلف موتیف دایره‌ ای در حرفه‌ ی او تعریف شده ‌بود.

به گزارش گالری آنلاین، این سنگ ها که از چخماق Norfolk شکسته یا خرد شده ساخته شدهبودند، از اتصالی مرکزی همچون پره‌های چرخ به سمت بیرون منشعب شده و از نظر رنگ بین سفید گچی در بیرون و هسته‌ ی مرکزی تیره‌ تر هر چخماق به تناوب قرار گرفته بودند.

این الگوی هندسی ستاره‌ ای به کارهای قبلی Long اشاره می‌کرد، مانند Paddy-Field Chaff Circle (2003) که دایره‌ ای موقت از خطوط شعاعی ساخته شده در سرزمین قبیله ‌ای Warli در ناحیه Maharastra هند بود، در حالی که مصالح این تندیس به دایره‌ ی جدیدی از جنس سنگ چخماق و سنگ لوح، با نام North South East West (2017) مرتبط بود که در سال گذشته برای نمایشگاه اصلی اش در Houghton Hall ساخته شد.

logo-samandehi