سازۀ حبابی شکل در مرکز شهر Suzhou


پاویلیون حبابی و ملهم از داستان ژول ورن با پوسته و عناصر نگه دارنده متحد و بدون مرز شبیه حبابی است که از دل زمین درآمده و در مرکز یک شهر شلوغ در چین نصب شد.

به گزارش گالری آنلاین، در پلازای مرکز Suzhou در چین MARC FORNES / THEVERYMANY یک پاویلیون خارجی بزرگ ساخت که سطح آن موجدار است و بر این محیط شهری شلوغ تأکید می کرد. این پاویلیون شبیه حبابی بود که از دل زمین درآمده و به علت اندازۀ بزرگی که داشت سازه ای یادمانی بود و در عین حال به خاطر نمای آلومینیومی سفیدش ظریف و شکننده به نظر می رسید. پوستۀ متخلخل این سازه از داستان «سفرهای خارق العاده» ژول ورن الهام گرفته شده مخصوصا آن کشتی ای که کاپیتان نمو را به اعماق دریا می برد و وسیله ای تاکتیکی و در عین حال باشکوه بود.

این هنرمند در استودیوی خود در بروکلین سطوح پیوسته ای برای سرتاسر دنیا طراحی می کند که بر روی شبکه ای از ستون ها قرار دارند و رو به خارج دارند. در سازۀ boolean operator که برای بی ینال دریاچۀ jinji طراحی شده بود، پوسته و عناصر نگه دارنده یکی بودند، مرزی میان آنها وجود نداشت و ستون ها و پوسته یکی شده بودند. این سازه نور را در نقاطی از خود عبور می داد اما در عین حال ظرافت پوسته باعث ایجاد حس متراکم بودن نیز می شد.

logo-samandehi