صخرۀ مرجانی سرامیکی؛ اثری در ستایش زیبایی های صخره های مرجانی


هنرمند مدافع اقیانوس Courtney mattison چیدمانی به صورت یک دیوار بلند از صخره های مرجانی سرامیکی ساخته و آن را به کسانی تقدیم کرده که با تغییرات آب و هوا مبارزه می کنند.

به گزارش گالری آنلاین، این چیدمان برای یادآوری زیبایی شکننده، تنوع و ارزش صخره های زندۀ اندونزی ساخته شده و در عین حال بر تهدیدهای انسانی ای که متوجه این صخره هاست تأکید می کند. مرجان ها، شقایق های دریایی، اسفنج ها و سایر نرم تنانی که در صخرۀ مرجانی زندگی می کنند به هنگام طوفان تبدیل به گردبادی مارپیچی می شوند و شاخک ها و شاخه هایشان با موج ها تکان می خورند.

اندونزی در قلب مثلث مرجانی قرار دارد. تعداد گونه های نرم تنان در اینجا بیش از هرجای دیگری در کرۀ زمین است و حدودا 4000 گونه ماهی دارد این منطقۀ استثنایی برای نزدیک به 400 میلیون نفر در شش کشور غذا، معیشت، حفاظت ساحلی و تفریح ایجاد می کند. مجمع الجزایر اندونزی با بیش از 17000 جزیره قسمت اصلی این اکوسیستم غنی است و سلامت مردمانش به طور مستقیم به سلامت صخره بستگی دارد. با این حال امروزه در معرض تهدیدهای بی سابقه ای قرار دارد. مرجان ها به قدری حساس هستند که کوچکترین تغییری در دما یا ترکیب آب دریای اطرافشان باعث تخریب سریع آنها می شود.

logo-samandehi