نخستین کتابخانه ی عمومی هنر در امارات متحده ی عربی افتتاح میشود


سازما ن مستقل و حامی هنر، آموزش ، و میراث در خاور میانه Art Jameel، جزییات مربوط به کتابخانه ی Jameel را اعلام کرد. این کتابخانه که یک مرکز تحقیقاتی هنر معاصر بوده و به تاریخ فرهنگی خلیج و مناطق اطراف آن اختصاص یافته است، در قلب مرکز جدیدالتاسیس هنری Jameel واقع شده است که در تاریخ 11 نوامبر افتتاح می گردد.

به گزارش گالری آنلاین، این کتابخانه ی تخصصی دوزبانه، که حقیقتا یک دارایی اساسی و بنیادین برای جامعه ی هنری در منطقه محسوب می شود، در نوع خود، نخستین کتابخانه ایست که در اختیار عموم قرار می گیرد.

به گفته ی Uns Kattan ، مدیر آموزش و تحقیق در Art Jameel، "این کتابخانه نخستین مرکز تحقیقاتی عمومی است که بر روی تاریخ فرهنگی این منطقه متمرکز می باشد؛ این پروژه، بسیار هیجان انگیز و ضروری است! این کتابخانه "کتابخانه ای آرام و بی صدا" نیست، بلکه کتابخانه ای است سرزنده و پر از صحبت و رخدادها و بحث و تبادل نظر. این پروژه یک پروژه ی مشارکتی است که در آن موسسات فرهنگی از سراسر امارات متحده ی و مناطق گسترده تر از آن کتاب ها و مواد درسی را به ما پیشنهاد داده و حتی اهدا می کنند. همچنین این کتابخانه، همانند مرکز هنرهای Jameel، همگانی است، و از 11 نوامبر پذیرای عموم افراد می شود"

logo-samandehi