مجسمه های رنگارنگ Okuda در خیابان های بوستون


هنرمند اسپانیایی که برای مداخلات رنگارنگ خود در ساختمان های سراسر جهان شناخته شده است، مجموعه ای از هفت مجسمه با نام هوای دریایی در خیابانهای بندر بوستون نصب کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، آثار Okuda 8 تا 12 متر طول دارد و شامل حیوانات محلی منطقه ای مانند گوزن و سنجاب می شود و در عین حال ادغام عناصر اسطوره ای مانند موجودات دریایی و پری های دریایی است.

این پروژه هنری عمومی توسط Justkids سرپرستی میشود.

logo-samandehi