نگاهی به مجسمه های فیگوراتیو Stefanie Rocknak

به سختی می‌توان باور کرد، اما مجسمه‌های Stefanie Rocknak از یک تکه چوب تراشیده شده‌اند.

به گزارش گالری آنلاین، این قطعات کمی بزرگ‌تر از اندازه طبیعی ساخته شده اند. شیوه هنرمند در نیویورکی به شدت تحت‌تاثیر میکلانژ و برنینی است که در رم تجربه کرده بود.

اگرچه او به عنوان یک نقاش آموزش‌دیده بود، عاشق گرمای چوب بود و کار سه‌بعدی را بر دو بعدی ترجیح می‌داد.

logo-samandehi